Obiectivul 6 – Apă curată și sanitație

Obiectivul 6 de Dezvoltare Durabilă – Apă curată și sanitație, include teme variate, de la protecţia ecosistemelor acvatice şi a Deltei Dunării, până la creşterea eficienţei în domeniul managementului şi aprovizionarea populaţie cu apă curată, potabilă. O țintă a  acestui obiectiv este realizarea accesului universal și echitabil la apă potabilă sigură și la prețuri accesibile pentru toți până în 2030.

Cercetașii de la CUB au identificat o problemă care se încadrează în țintele acestui obiectiv și au implementat un proiect care a avut ca scop determinarea apariției unui număr de cel puțin 4 izvoare potabile pe traseul Cheile Roșiei – Pietrila. Echipa de proiect aflată într-o drumeție în zona Cheile Roșiei – Pietrila s-a lovit de problemele pe care aceste izvoare le ridică, acestea nefiind marcate și amenajate corespunzător. Atât comunitatea locală a comunei Pietrila cât și aventurieri care urcă pe Cheile Roșiei se confruntă cu problema izvoarelor potabile din zonă. Mai mult, drumul forestier unde se află aceste izvoare reprezintă calea ciobanilor care folosesc aceste izvoare la capacitate maximă. Cu toate că acestea sunt singura sursa de apă potabilă, izvoarele sunt improvizate de către cei care le folosesc și prezintă riscul de a îmbolnăvi beneficiarii dar și să fie distruse de către animalele din zonă.

Fiind conștienți de efectele acestei probleme, tinerii au propus o soluționare a ceea ce reprezintă amenajarea acestor izvoare, care ar ajuta atât comunitatea locală prin oferirea siguranței că apa este potabilă precum și confort în ceea ce privește procurarea acesteia – înlocuind astfel bușteanul pe care se scurge apa cu materiale care să garanteze sănătatea cetățenilor.

Patru izvoare au fost amenajate și date spre folosință localnicilor și aventurierilor în urma implementării activităților propuse din proiect, iar cei care vor folosi apa din izvoarele respective vor fi siguri că aceasta este potabilă, va fi ușor de procurat.

Pe de altă parte, membrii echipei de proiect și-au dorit ca prin acțiunea lor să semnalizeze autoritățile să realizeze verificări periodice ale izvoarelor în ceea ce privește potabilitatea apei precum și amenajarea izvoarelor rămase din zonă.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *