Cum au contribuit cercetașii la oferirea accesului nediferențiat la educație?

Educația ocupă un rol fundamental în crearea și funcționarea unei societăți durabile, de aceea, educația de calitate este unul dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă incluse pe Agenda 2030. Acest Obiectiv, ca și celelalte 16, vine la pachet cu un set de ținte de atins până în anul 2030, iar principalele priorități pentru realizarea acestora sunt reducerea abandonului școlar și garantarea accesului egal la educație pentru toți. La nivel global, 103 milioane de tineri din întreaga lume sunt analfabeți, 60% fiind fete sau tinere femei. În România, conform Eurostat, abandonul școlar este în creștere, rata de părăsire timpurie a școlii find mult mai ridicată în mediul rural decât în mediul urban.

Ca și actori care contribuim la atingerea măsurilor propuse este important să abordăm în activitățile pe care le derulăm tematici ca: educația ca bun public și ca drept fundamental al omului, motivele lipsei de acces la educație (de ex. sărăcia, conflictele, dezastrele, inegalitatea de gen, lipsa finanţărilor publice pentru educației etc.), aptitudini și competențe cheie în sec. 21, educație pentru dezvoltare durabilă (EDD), alfabetizarea, emanciparea tinerilor și emanciparea grupurilor marginalizate, oportunități de învățare continuă pentru toți.

Enunțăm cu titlu de exemplu, activități concrete derulare de cercetași care pot contribui la atingerea țintelor de care suntem responsabili noi cu toții până la finalul anului 2030.

Cercetașii de la Constanța au identificat problema accesului persoanelor cu deficiențe de vedere în cadrul unităților de cultură și implicit accesul lor la educație (cum spune una dintre legile cercetașului: “cercetașul iubește învățătura și la rândul său îi învață și pe alții”). Astfel, prin proiectul “Muzeul prin alți ochi”, cercetașii și-au propus dotarea Muzeului de Marină Constanța cu pliante în Braille cu scopul de a oferi persoanelor nevăzătoare informații despre exponatele muzeului și a asigura accesul la cultură și educație în mod egal tuturor persoanelor. Proiectul este în desfășurare, până în acest moment, eXploratorii (tineri cu vârste cuprinse între 15-18 ani) participând la un atelier care i-a familiarizat cu viața de nevăzător, cu provocările ei și cu modalitățile prin care un nevăzător devine parte integrantă a societății. După partea teoretică, inclusiv prin prezentarea unei mașini de scris Braille, a urmat și partea practică în care au învățat tehnici de ghidaj pentru persoanele nevăzătoare și au experimentat cum este sa fii asistent pentru un nevăzător.

Cercetașii de la Steaua Polară din București au ales să-și îndrepte atenția spre sistemul de educație din mediul rural și au demarat proiectul „Explorăm, dăruim și construim”  care a avut ca scop introducerea elementelor de educație non formală în Școala Gimnazială Dridu, aflată în apropierea Bucureștiului. Obiectivele proiectului au fost învățarea de tehnici noi de încurajare a lecturii în rândul copiilor, stimularea imaginației copiilor prin jocuri de rol, a încrederii în sine prin discuții libere și a socializării prin jocuri în aer liber și board-games.

Prin intermediul proiectului „Societatea, casă pentru toți”, cercetașii de la Râmnicu Vâlcea au desfășurat activități educative cu copiii din ciclul primar din Centrul de Plasament „Ana”, ajutându-i pe aceștia să fie un pic mai pregătiți pentru a se integra în societate.

Alte provocări abordate în activitățile derulate de tineri în această toamnă prin intermediul proiectului Implicat în comunitate sunt: dependența de tehnologie, fenomenul bullying-ului, lipsa locurilor și activităților de socializare pentru copiii din mediul rural.

Așa cum observăm, educația este modul prin care putem diminua sau rezolva multe probleme în comunitățile în care trăim, de aceea, este important să continuăm să promovăm oportunități de învățare și să facilităm accesul la educație de calitate pentru toți.  

Proiectul Implicat în comunitate este desfășurat de Organizația Națională Cercetașii României și finanțat prin programul de granturi Împreună cu Lidl pentru un viitor mai bun.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *