November 2018

Cum ai grijă de sănătatea ta și a celor din jur?

Sănătatea și dezvoltarea durabilă nu pot fi tratate separat, sănătatea, la fel ca și educația, este unul dintre motoarele societății care generează bunăstare și stare de bine, care la rândul lor, contribuie la crearea unei unei societăți durabile. Sănătatea noastră și a celor din jurul nostru, indiferent de vârsta pe care o avem, trebuie să […]

Cum ai grijă de sănătatea ta și a celor din jur? Read More »

Obiectivul 15 – Viața terestră

Țintele acestui obiectiv vizează un domeniu vast, cel al impactului antropic asupra mediului înconjurător, iar prioritățile sunt îndreptate spre protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Viața omului depinde de pământ tot atât cât depinde și de

Obiectivul 15 – Viața terestră Read More »