Uncategorized

SDG Starter Pack

Cercetașii și-au asumat rolul de a contribui la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, activitățile educaționale fiind principalul instrument prin care aceștia și-au propus să creeze o lume mai bună, orientată spre acțiuni care promovează dezvoltarea durabilă. Astfel, unul dintre rezultatele proiectului „SDG Starter Pack” implementat sub umbrela proiectului „Implicat în Comunitate” a fost crearea unui […]

SDG Starter Pack Read More »

30 de soluții ale tinerilor pentru comunitate

Membrii Organizației Naționale Cercetașii României vă așteaptă cu drag la Târgul de împărtășire a acțiunilor derulate de către tineri în cadrul  proiectului Implicat în comunitate, eveniment în cadrul căruia veți avea posibilitatea de a-i cunoaște pe cercetașii care au implementat proiecte de intervenție în comunitate și de a afla mai multe despre impactul și rezultatele

30 de soluții ale tinerilor pentru comunitate Read More »

Cum ai grijă de sănătatea ta și a celor din jur?

Sănătatea și dezvoltarea durabilă nu pot fi tratate separat, sănătatea, la fel ca și educația, este unul dintre motoarele societății care generează bunăstare și stare de bine, care la rândul lor, contribuie la crearea unei unei societăți durabile. Sănătatea noastră și a celor din jurul nostru, indiferent de vârsta pe care o avem, trebuie să

Cum ai grijă de sănătatea ta și a celor din jur? Read More »

Obiectivul 15 – Viața terestră

Țintele acestui obiectiv vizează un domeniu vast, cel al impactului antropic asupra mediului înconjurător, iar prioritățile sunt îndreptate spre protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Viața omului depinde de pământ tot atât cât depinde și de

Obiectivul 15 – Viața terestră Read More »

Cum au contribuit cercetașii la oferirea accesului nediferențiat la educație?

Educația ocupă un rol fundamental în crearea și funcționarea unei societăți durabile, de aceea, educația de calitate este unul dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă incluse pe Agenda 2030. Acest Obiectiv, ca și celelalte 16, vine la pachet cu un set de ținte de atins până în anul 2030, iar principalele priorități pentru realizarea acestora sunt

Cum au contribuit cercetașii la oferirea accesului nediferențiat la educație? Read More »