Obiectivul 15 – Viața terestră

Țintele acestui obiectiv vizează un domeniu vast, cel al impactului antropic asupra mediului înconjurător, iar prioritățile sunt îndreptate spre protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate. Viața omului depinde de pământ tot atât cât depinde și de …

Cum au contribuit cercetașii la oferirea accesului nediferențiat la educație?

Educația ocupă un rol fundamental în crearea și funcționarea unei societăți durabile, de aceea, educația de calitate este unul dintre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă incluse pe Agenda 2030. Acest Obiectiv, ca și celelalte 16, vine la pachet cu un set de ținte de atins până în anul 2030, iar principalele priorități pentru realizarea acestora sunt …

Cercetașii au avut parte de o vară activă

Deși a fost vacanță de vară, cercetașii au arătat că sunt Gata oricând! de a se implica în comunitățile din care fac parte, prin diverse activități, care au ca scop identificarea problemelor și găsirea de soluții durabile care pot duce la diminuarea sau rezolvarea acestor probleme. Astfel, timp de o lună, cercetași cu vârste cuprinse …